Rozwój osobisty? A po co?

Rozwój osobisty? A po co?

Początkowe pytanie zasadnicze – „czy warto w ogóle się zainteresować rozwojem samego siebie” zmigrowało w pytanie...

Mateusz Machaj: Czy kapitalizm jest odpowiedzialny za kryzys?

Czy kapitalizm jest odpowiedzialny za kryzys?

O kłopotach amerykańskiej gospodarki rozpisują się nie tylko ekonomiści i analitycy finansowi.

Formuła Sukcesu - 3 proste kroki do każdego celu

Formuła Sukcesu - 3 proste kroki do każdego celu

Ilu ludzi, tyle definicji sukcesu. Dla każdego będzie oznaczać to całkiem coś innego.

10 umysłowych trików, które musisz znać

10 umysłowych trików, które musisz znać

Umysł zna wiele sztuczek, o których pewnie jeszcze nie słyszałeś. Będziesz zaskoczony jak łatwo i przyjemnie (...) Więcej »

Nowe artykuły w serwisie poświęcone rozwojowi osobistemu i ekonomii

Jak kształtuje się sposób myślenia?

Jak kształtuje się sposób myślenia?

Wszyscy ludzie są różni i każdy z nas jest – chciałoby się rzec – genetycznym unikatem. Charakteryzuje Cię pewna grupa cech, których nikt inny nigdy wcześniej (...) Więcej »

Jak odnaleźć swoją pasję

Jak odnaleźć swoją pasję

Często z prośbą o pomoc piszą do mnie osoby, które chciałyby robić w życiu coś, co zawsze ich będzie pasjonować. Chciałyby pracować wiedząc, że to jest (...) Więcej »

Sekret, czyli Prawo Przyciągania

Sekret, czyli Prawo Przyciągania

Od jakiegoś czasu sporo hałasu w mediach robi film „The Secret". DVD i książki związane z ‘The Secret' są na liście bestsellerów amazon.com. W naszym rodzimym (...) Więcej »

Polityka personalna i strategiczne zarządzanie potencjałem społecznym

Polityka personalna i strategiczne ...

Funkcja personalna, podobnie jak marketingowa, finansowa, produkcyjna itd., jest jedną z funkcji przedsiębiorstwa. Zajmuje się (...) Więcej »

Jesteś tutaj: Start » Ekonomia - Artykuły

Ekonomia

Co stanowi najważniejszą kwestię historii myśli ekonomicznej

07 luty 2011 | Opracowanie własne na podstawie Wikipedii oraz www.bryk.pl

Historia myśli ekonomicznej jest nauką społeczną, której głównym celem działania, jest zajmowanie się badaniem podstawowych metod gospodarowania w poszczególnych społeczeństwach. Prezentuje oraz tłumaczy rozwój gospodarowania na przestrzeni wieków, od czasów najdawniejszych do współczesności. Prezentowane przez to zagadnienie teorie ewoluowały, a wyniki tych działań, oparte były na badaniach społeczno-gospodarczych. Forma oraz metody tego rodzaju obserwacji, są negatywnie ocenianie przez myśl ekonomiczną. Oprócz tego rodzaju prac, zajmuje się również analizowaniem procesów pobocznych, a mianowicie określa wpływ innych nauk na rozwój myśli ekonomicznej.

Co stanowi najważniejszą kwestię historii myśli ekonomicznej (cz. 2)

07 luty 2011 | Opracowanie własne na podstawie Wikipedii oraz www.bryk.pl

Mówi się, że ten kto włada umysłem człowieka, sprawuje zazwyczaj władzę znacznie większą od władzy jaką daje miecz i berło. Ekonomiści rządzą właśnie nie tyle gospodarką, systemem gospodarczym, ile umysłami i ideami. Koncepcje i teorie ekonomistów wywierały i nadal wywierają czasem większy wpływ na historię ludzkości, niż działania wielu polityków, mężów stanu. Nierzadko miały one większą moc czynienia dobra lub też zła, niż dekrety władców, ustawy parlamentów. Ekonomiści kolejnych pokoleń kształtowali świat. Ich myśli w dużo większym stopniu niż myśli wielkich filozofów wywierały, i nadal wywierają wpływ na nasze codzienne życie. Wielcy ekonomiści po prostu wstrząsali światem, a ich błędy nierzadko prowadziły do wielkich katastrof.

Złoto jest wspaniałą rzeczą - bulionizm

07 luty 2011 | Tekst pochodzi z www.nbportal.pl

Rozwój handlu u schyłku średniowiecza spowodował zwiększenie zapotrzebowania na pieniądz. W wieku XIII nastąpił gwałtowny rozwój zakładów menniczych i powrót do emitowania pieniądza złotego. W wieku XIV i znacznej części wieku XV emisja pieniądza w Europie znacznie zmniejszyła się. Powodem było wyczerpywanie się eksploatowanych dotychczas złóż kruszców szlachetnych. Gospodarka zaczęła boleśnie odczuwać brak gotówki. Radykalną próbą zaradzenia temu problemowi był wprowadzony w 1364 roku w Anglii zakaz wywozu kruszców, który obowiązywał przez prawie trzy wieki, do 1660 roku

W tym okresie kupcy mogli wywozić sztaby, ale ze specjalnym zezwoleniem. Na przykład Kompania Wschodnio-Indyjska wysyłając statek mogła załadować na niego za każdym razem 30 000 funtów w złocie lub srebrze na wydatki. Zobowiązana była jednak w ciągu sześciu miesięcy sprowadzić do kraju kruszec o takiej samej wartości. Poszukiwania nowych źródeł metali szlachetnych były jednym z głównych motywów podjęcia przez Hiszpanię i Portugalię wypraw, które doprowadziły do odkrycia Ameryki i morskiej drogi do Indii oraz na Daleki Wschód.

Merkantylizm

07 luty 2011 | Tekst pochodzi z wikipedii, www.bryk.pl oraz www.nbportal.pl

Przełom wieków XV i XVI to okres dynamicznego wzrostu gospodarczego w Europie. Wywołały go przede wszystkim wielkie odkrycia geograficzne, przede wszystkim Nowego Świata, czyli Ameryki oraz szlaku morskiego wokół Afryki. Jednocześnie wiek XVI obfitował w odkrycia naukowe (jak na przykład teoria Kopernika przedstawiona w dziele z 1543 roku: "O obrotach sfer niebieskich") oraz wynalazki techniczne, że wymienimy chociaż napęd wodny w produkcji hutniczej, czy wykorzystanie węgla kamiennego do wytopu surówki.

Merkantylizm (II)

07 luty 2011 | Tekst pochodzi z wikipedii, www.bryk.pl oraz www.nbportal.pl

Nowe poglądy na wyższą opłacalność produkcji stały w ostrej opozycji do panującej w starożytności i szczególnie w średniowieczu oceny godności zawodu i działalności gospodarczej. Wzrost znaczenia rzemiosła, manufaktur i handlu stworzył nowe kryterium oceny wartości działalności gospodarczej - mianowicie, kryterium zysku, będącego jednym z fundamentów gospodarki wolnorynkowej. Koncepcja świata jako "civitas dei", czyli wspólnoty wiernych państwa bożego, upadła pod naciskiem samogospodarującego silnego państwa. Monarchie koncentrowały się nie na ogólnym dobrobycie wszystkich ludzi, ale bogactwie własnego państwa, które, zdaniem merkantylistów, powinno się przejawiać m.in. w postaci dobrze rozwiniętej infrastruktury (dróg, mostów, żeglugi morskiej i śródlądowej).

Merkantylizm (III)

07 luty 2011 | Tekst pochodzi z wikipedii, www.bryk.pl oraz www.nbportal.pl

akże w Rosji, szczególnie pod rządami cara reformatora Piotra I, realizowana była polityka oparta na poglądach dwóch uczonych Iwana Pososzkowa i Iwana Stołykowa. Jednak w praktyce była ona źle realizowana przede wszystkim poprzez psucie monety, do czego przyczyniał się sam władca.

Eseje ekonomiczne Davida Hume’a

07 luty 2011 | Tekst pochodzi z nowakrytyka.pl, autor Stefan Zabieglik

David Hume, czołowy przedstawiciel Oświecenia szkockiego, znany jest u nas głównie jako filozof. W artykule przedstawiono jego poglądy ekonomiczne, które odegrały znaczący wpływ na kształtowanie się klasycznej ekonomii, a zwłaszcza na twórczość innego wybitnego filozofa szkockiego, Adama Smitha.

David Hume był znany swoim współczesnym przede wszystkim ze swoich esejów [1] oraz sześciotomowej Historii Anglii [2]. To właśnie one, a nie dzieła filozoficzne, sprawiły, że stał się wówczas autorem powszechnie czytanym.

Eseje ekonomiczne Davida Hume’a (II)

07 luty 2011 | Tekst pochodzi z nowakrytyka.pl, autor Stefan Zabieglik

Poglądy wyrażone w esejach ekonomicznych Hume’a nie tworzą jakiegoś systemu ekonomicznego, ale zawierają kilka ważnych idei, z których część została później rozwinięta przez Adama Smitha, uważanego za ojca klasycznej ekonomii angielskiej.

Eseje ekonomiczne Davida Hume’a (III)

07 luty 2011 | Tekst pochodzi z nowakrytyka.pl, autor Stefan Zabieglik

Podobnie jak w innych esejach, omawianą problematykę Hume ilustruje licznymi przykładami wziętymi z historii. Na przykład w celu ukazania zgubnych dla państwa konsekwencji, do jakich może dojść, gdy władza nakłada podatki 
w sposób arbitralny, przywołuje sytuację ekonomiczną państwa u schyłku cesarstwa rzymskiego zachodniego:

Fizjokratyzm

07 luty 2011 | Opracowanie własne na podstawie Wikipedii, www.bryk.pl oraz www.nbportal.pl

Rozwój tej myśli ekonomicznej przypada na połowę XVIII wieku. François Quesnay jest uważany za twórcę tego prądu, natomiast wcześniej zasłyną jako autor wydanej w 1700 roku "Tablicy ekonomicznej". Był on także lekarzem nadwornym jednej z faworyt króla Francji. Z punktu widzenia angielskiej gospodarki, rozwój francuskiego kapitalizmu, a co za tym idzie wolnego rynku, jest mocno zacofany. Gdy Anglia weszła już w tryby wolno-towarowej produkcji, Francja w tym czasie zmagała się z ustrojem feudalistycznym i powoli zaszczepiała stosunki kapitalistyczne w swoim państwie. Pierwszym krokiem ku nowej organizacji był stworzony w 1714 roku I Bank Emisyjny J. Lawa, lecz brak przyszłościowego myślenia i zbytnia chaotyczność działań, przeradzająca w zbyt dużą emisję pieniądza, doprowadziła w 1720 roku do upadku tej instytucji i kryzysu gospodarczego.

Fizjokratyzm (II)

07 luty 2011 | Opracowanie własne na podstawie Wikipedii, www.bryk.pl oraz www.nbportal.pl

W związku z pojęciem dochodu czystego oraz zróżnicowaniem pracy produkcyjnej i nieprodukcyjnej fizjokraci dzielili społeczeństwo na trzy klasy: produkcyjną – rolnicy, właścicieli, do której należą zarówno posiadacze ziemi, jak i wszyscy sprawujący władzę z jakiegokolwiek tytułu, jałową, do której zalicza się przemysł, handel, zawody wyzwolone oraz służbę domową. Podział ten odpowiadał mniej więcej ówczesnej feudalnej strukturze Francji.Pokaż innym ten wpis:

pobierz jako PDF

Komentuj z Facebookiem


Rozmiar tekstu: A A A
Wyślij emaila
Sekret
kapitalizm
Hipnotyczny marketing
Asertywność NLP Cele Sukces


Dziennik Internautów (DI) - internet w życiu i biznesie
Wprost
Wprost i Kultura
Ludzie
Blogbox
Webhosting.pl. Portal technologii internetowych
Pitbul
ototrend
Portal Zwierciadło - weź oddech | Portal Zwierciadlo
Polska Agencja Prasowa
Webinside.pl: tworzenie stron WWW, kurs HTML, PHP, Flash
Gover
InfoTuba