Rozwój osobisty? A po co?

Rozwój osobisty? A po co?

Początkowe pytanie zasadnicze – „czy warto w ogóle się zainteresować rozwojem samego siebie” zmigrowało w pytanie...

Mateusz Machaj: Czy kapitalizm jest odpowiedzialny za kryzys?

Czy kapitalizm jest odpowiedzialny za kryzys?

O kłopotach amerykańskiej gospodarki rozpisują się nie tylko ekonomiści i analitycy finansowi.

Formuła Sukcesu - 3 proste kroki do każdego celu

Formuła Sukcesu - 3 proste kroki do każdego celu

Ilu ludzi, tyle definicji sukcesu. Dla każdego będzie oznaczać to całkiem coś innego.

10 umysłowych trików, które musisz znać

10 umysłowych trików, które musisz znać

Umysł zna wiele sztuczek, o których pewnie jeszcze nie słyszałeś. Będziesz zaskoczony jak łatwo i przyjemnie (...) Więcej »

Nowe artykuły w serwisie poświęcone rozwojowi osobistemu i ekonomii

Jak kształtuje się sposób myślenia?

Jak kształtuje się sposób myślenia?

Wszyscy ludzie są różni i każdy z nas jest – chciałoby się rzec – genetycznym unikatem. Charakteryzuje Cię pewna grupa cech, których nikt inny nigdy wcześniej (...) Więcej »

Jak odnaleźć swoją pasję

Jak odnaleźć swoją pasję

Często z prośbą o pomoc piszą do mnie osoby, które chciałyby robić w życiu coś, co zawsze ich będzie pasjonować. Chciałyby pracować wiedząc, że to jest (...) Więcej »

Sekret, czyli Prawo Przyciągania

Sekret, czyli Prawo Przyciągania

Od jakiegoś czasu sporo hałasu w mediach robi film „The Secret". DVD i książki związane z ‘The Secret' są na liście bestsellerów amazon.com. W naszym rodzimym (...) Więcej »

Polityka personalna i strategiczne zarządzanie potencjałem społecznym

Polityka personalna i strategiczne ...

Funkcja personalna, podobnie jak marketingowa, finansowa, produkcyjna itd., jest jedną z funkcji przedsiębiorstwa. Zajmuje się (...) Więcej »

Jesteś tutaj: Start » Zarządzanie zasobami ludzkimi cz. 2 - Artykuły

Zarządzanie zasobami ludzkimi cz. 2

Motywacja jako funkcja zarządzania

01 luty 2011 | Artykuł na podstawie: Stoner J.A., Wenkel Ch. - Kierowanie, PWE, Warszawa 1992, Czaermińska A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R. - Organizacja i zarządzanie, WUG, 1998, McGinnies A.L. - Sztuka motywacji, Vocatio, Warszawa, 1992, Webber R.A. - Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa, 1992

W dzisiejszym, dynamicznie rozwijającym się świecie coraz większego znaczenia nabiera praca w grupie. Aby grupa pracowała wydajnie, musi nią ktoś kierować. Nie wszyscy ludzie potrafią jednak sprostać temu zadaniu. Niejednokrotnie zauważamy, że z niektórymi pracuje się dobrze, zaś z innymi praca posuwa się naprzód bardzo opornie, dochodzi do częstych konfliktów. Jest to spowodowane faktem, że nie wszyscy mają jednakową zdolność motywowania innych do pracy. Nie jest to umiejętność, z którą się ludzie rodzą - tego trzeba się po prostu nauczyć.

Motywacja jako funkcja zarządzania (II)

01 luty 2011 | Artykuł na podstawie: Stoner J.A., Wenkel Ch. - Kierowanie, PWE, Warszawa 1992, Czaermińska A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R. - Organizacja i zarządzanie, WUG, 1998, McGinnies A.L. - Sztuka motywacji, Vocatio, Warszawa, 1992, Webber R.A. - Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa, 1992

Bardzo istotną rzeczą w motywowaniu do osiągnięcia sukcesu jest wykorzystanie istniejących wzorców. Często ludzie nie potrafiąc poradzić sobie z osiągnięciem celu rezygnują i myślą, że „to jest nie do osiągnięcia”. Dlatego chcąc skutecznie motywować innych powinniśmy posługiwać się przykładami. W ten sposób pokazujemy, że inny byli w stanie podobny cel osiągnąć i rozbudzamy w ludziach nowe siły. Przykład taki rozbudza uczucia i przemawia do podświadomości.

Motywacja jako funkcja zarządzania (III)

01 luty 2011 | Artykuł na podstawie: Stoner J.A., Wenkel Ch. - Kierowanie, PWE, Warszawa 1992, Czaermińska A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R. - Organizacja i zarządzanie, WUG, 1998, McGinnies A.L. - Sztuka motywacji, Vocatio, Warszawa, 1992, Webber R.A. - Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa, 1992

Obok wzmocnienia pozytywnego jakim są nagrody i pochwały powinniśmy też stosować wzmocnienie negatywne, czyli kary. Jeśli będziemy stosować same nagrody to po pewnym czasie nasi podwładni się do tego przyzwyczają i nie będzie to wywierać odpowiednio dużego wpływu na ich motywację. Stosując wzmocnienia negatywne, powinniśmy się jednak trzymać pewnych zasad: po pierwsze powinniśmy stosować kary i nagany w taki sposób, aby karani uczyli się unikania danych zachowań, nie zaś źródła kary, czyli powinniśmy karać wtedy, gdy jest to potrzebne, mieć na względzie dobro innych i całej organizacji, a nie mścić się za byle drobiazg. Poza tym reprymenda powinna być udzielana zaraz po występku.

Motywacja pracowników

04 luty 2011 | Artykuł na podstawie: Reykowski J. (1985) - Emocje i motywacja, W : T. Tomaszewski (red) - Psychologia. Warszawa:PWN, A.L.Mc Ginnis - Sztuka motywacji. Warszaw 1992, s. 45, Stoner J.A., Wenkel Ch. - Kierowanie, PWE, Warszawa 1992, Webber R.A. - Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa, 1992

Motywacja jest pojęciem o wielu różnych znaczeniach, a jej problematyką zajmuje się wiele nauk, szczególnie zaś psychologia i ekonomia. U konkretnej osoby jest ona zmienna w czasie i przestrzeni, nikt nie stworzył – jak dotąd i nie stworzy – recepty na skuteczne motywowanie – taka recepta nie istnieje. Jedni ludzie mają większą motywację do pracy, inni do uprawiania sportu, a jeszcze inni do uprawiania dyskusji na dowolny temat.

foto by: stuckincustoms

Motywowanie w przedsiębiorstwie

04 luty 2011 | Artykuł na podstawie: Jasinski Z. - Motywowanie w przedsiębiorstwie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1988, Webber R.A. - Zasady zarządzania organizacjami PWE, Warszawa, 1992, Koźmiński A. ,Piotrowski W - Zarządzanie - teoria i praktyka Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995

Niezależnie od tego, czy sukces jest oklaskiwany przez cały świat, wąskie grono przyjaciół lub daje tylko wewnętrzną satysfakcję, motywacja zawsze odgrywa istotną rolę. Ludzie są opanowani chęcią ciągłego przerastania samych siebie i otoczenia, potrzebą gonienia sukcesu. Odczuwają konstruktywne niezadowolenie z obecnej sytuacji i statusu. Starają się ciągle go podnosi. Nie skarżą się na swój los, ale go zmieniają. Nie lamentują, tylko wyruszają w drogę. To jest właśnie osobista motywacja. (Cytat z książki “Dynamika motywacji osobistej”)

foto by: stuckincustoms

Motywowanie w przedsiębiorstwie (II)

04 luty 2011 | Artykuł na podstawie: Jasinski Z. - Motywowanie w przedsiębiorstwie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1988, Webber R.A. - Zasady zarządzania organizacjami PWE, Warszawa, 1992, Koźmiński A. ,Piotrowski W - Zarządzanie - teoria i praktyka Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995

Według Maslowa na najwyższym poziomie motywuje pracownika potrzeba samorealizacji. Będą oni dążyć do znaczenia osobistego rozwoju w pracy oraz aktywnie poszukiwać nowych dziedzin odpowiedzialności. Dla niektórych środkiem do samorealizacji może być wysoka jakość wykonywanej pracy, a dla innych wymyślanie nowych, twórczych pomysłów. Zdając sobie sprawę z różnorodnych potrzeb samorealizacji podwładnych, kierownik może stosować rozmaite sposoby umożliwiające im osiąganie celów organizacji.

Prawdziwa strategia zarządzania ludźmi

04 luty 2011 | Autorem artykułu są Stephen E. Kohn, Vincent D. OConnell | Materiał jest fragmentem książki 6 nawyków skutecznego szefa Wydawnictwo Onepress.pl

Wiele organizacji formułuje dziś chętnie „strategie zarządzania ludźmi”. Zazwyczaj jest to rozprowadzany w ramach organizacji dokument opisujący wysiłki podejmowane przez przedsiębiorstwo w celu wykorzystania kapitału ludzkiego w dążeniu do realizacji misji korporacji. Firmy zazwyczaj wskazują na te strategie w swoich znakach logo, umieszczając w nich takie hasła, jak: „Ludzie są na pierwszym miejscu” albo „Ludzie przed strategią”.

Prawdziwa strategia zarządzania ludźmi (II)

04 luty 2011 | Autorem artykułu są Stephen E. Kohn, Vincent D. OConnell | Materiał jest fragmentem książki 6 nawyków skutecznego szefa Wydawnictwo Onepress.pl

Przedsiębiorstwo produkcyjne działające w środkowozachodnim Connecticut dysponowało liczną grupą niezrzeszonych w związkach zawodowych pracowników fizycznych, z których większość miała długi staż pracy i duże doświadczenie. Firma zatrudniła nowego dyrektora personalnego, pochodzącego z innego miasta. Ten człowiek , energiczny i dynamiczny rzecznik zmian, przekonywał zarząd do likwidacji obowiązku „odbijania karty” przy wejściu na teren zakładu, co zawsze było podstawą ustalania wynagrodzenia dla pracowników, ponieważ pozwalało udokumentować czas przybycia pracownika do fabryki i jej opuszczenia. Dyrekcja z początku była temu przeciwna.

Prawdziwa strategia zarządzania ludźmi (III)

04 luty 2011 | Autorem artykułu są Stephen E. Kohn, Vincent D. OConnell | Materiał jest fragmentem książki 6 nawyków skutecznego szefa Wydawnictwo Onepress.pl

To niezwykle istotny punkt, którego znaczenie trzeba podkreślić. Maslow nie tylko łączy cechy odpowiadające doskonałemu zdrowiu psychicznemu z efektywnym zarządzaniem, ale zajmuje się też kwestiami dotyczącymi wewnętrznych procesów psychologicznych występujących u menedżerów i obejmujących potrzebę sprawowania władzy i kontroli nad podwładnymi.

Motywująca komunikacja w biznesie

04 luty 2011 | Autorem artykułu jest Beata Witaszek | Materiał pochodzi z http://www.nf.pl Motywująca komunikacja w biznesie

Motywująca komunikacja jest najważniejszym narzędziem w rękach menedżera. Słowa wypowiadane do nas przez drugiego człowieka potrafią mieć „magiczną moc”, ale w zależności od tego co i jak zostało powiedziane mogą uskrzydlać lub wgniatać w przysłowiową „ziemię”.

Rzecz się dzieje w firmie oferującej nowe technologie, a konkretnie w dziale sprzedaży. Po wielu miesiącach wytężonej pracy, zespołowi udaje się pozyskać ważnego dla firmy Klienta. Reakcja szefa sprzedaży: uścisk dłoni i zafundowanie pracownikom... karnetów na basen na najbliższe pół roku („Tyle czasu spędzili nad tym projektem w biurze. Niech się chłopaki rozerwą...”).

Motywująca komunikacja w biznesie (II)

04 luty 2011 | Autorem artykułu jest Beata Witaszek | Materiał pochodzi z http://www.nf.pl Motywująca komunikacja w biznesie

Wróćmy teraz do naszych motywacyjnych obrazków z początku niniejszego artykułu.

Obrazek 1 – to jaskrawy przykład wspomnianego już braku umiejętności obserwowania, słuchania i analizowania a w konsekwencji niedobrania systemu zachęt do indywidualnych potrzeb poszczególnych członków zespołu. Szef sprzedaży zafundował swoim pracownikom coś, co było atrakcyjne w jego mniemaniu, jednak u wielu członków zespołu spowodowało zwykłe rozczarowanie. Skutek: odwrotny do zamierzonego: rozgoryczenie wynikające z nieadekwatności nagrody do zasługi oraz kompletnej nieznajomości potrzeb pracowników.Pokaż innym ten wpis:

pobierz jako PDF

Komentuj z Facebookiem


Rozmiar tekstu: A A A
Wyślij emaila
Sekret
kapitalizm
Hipnotyczny marketing
Asertywność NLP Cele Sukces


Dziennik Internautów (DI) - internet w życiu i biznesie
Wprost
Wprost i Kultura
Ludzie
Blogbox
Webhosting.pl. Portal technologii internetowych
Pitbul
ototrend
Portal Zwierciadło - weź oddech | Portal Zwierciadlo
Polska Agencja Prasowa
Webinside.pl: tworzenie stron WWW, kurs HTML, PHP, Flash
Gover
InfoTuba