Rozwój osobisty? A po co?

Rozwój osobisty? A po co?

Początkowe pytanie zasadnicze – „czy warto w ogóle się zainteresować rozwojem samego siebie” zmigrowało w pytanie...

Mateusz Machaj: Czy kapitalizm jest odpowiedzialny za kryzys?

Czy kapitalizm jest odpowiedzialny za kryzys?

O kłopotach amerykańskiej gospodarki rozpisują się nie tylko ekonomiści i analitycy finansowi.

Formuła Sukcesu - 3 proste kroki do każdego celu

Formuła Sukcesu - 3 proste kroki do każdego celu

Ilu ludzi, tyle definicji sukcesu. Dla każdego będzie oznaczać to całkiem coś innego.

10 umysłowych trików, które musisz znać

10 umysłowych trików, które musisz znać

Umysł zna wiele sztuczek, o których pewnie jeszcze nie słyszałeś. Będziesz zaskoczony jak łatwo i przyjemnie (...) Więcej »

Nowe artykuły w serwisie poświęcone rozwojowi osobistemu i ekonomii

Jak kształtuje się sposób myślenia?

Jak kształtuje się sposób myślenia?

Wszyscy ludzie są różni i każdy z nas jest – chciałoby się rzec – genetycznym unikatem. Charakteryzuje Cię pewna grupa cech, których nikt inny nigdy wcześniej (...) Więcej »

Jak odnaleźć swoją pasję

Jak odnaleźć swoją pasję

Często z prośbą o pomoc piszą do mnie osoby, które chciałyby robić w życiu coś, co zawsze ich będzie pasjonować. Chciałyby pracować wiedząc, że to jest (...) Więcej »

Sekret, czyli Prawo Przyciągania

Sekret, czyli Prawo Przyciągania

Od jakiegoś czasu sporo hałasu w mediach robi film „The Secret". DVD i książki związane z ‘The Secret' są na liście bestsellerów amazon.com. W naszym rodzimym (...) Więcej »

Polityka personalna i strategiczne zarządzanie potencjałem społecznym

Polityka personalna i strategiczne ...

Funkcja personalna, podobnie jak marketingowa, finansowa, produkcyjna itd., jest jedną z funkcji przedsiębiorstwa. Zajmuje się (...) Więcej »

Jesteś tutaj: Start » Historia myśli ekonomicznej cz. 3 - Artykuły » Cantillon, Turgot, Bastiat - prekursorzy ...

Cantillon, Turgot, Bastiat - prekursorzy ekonomii austriackiej (II)

12 luty 2011 | Opracowanie własne na podstawie wikipedii oraz mises.pl

Intelektualne zaplecze Bastiata

Bastiat został osierocony w wieku 10 lat, później wychowywali i wykształcili go rodzice jego ojca. Opuścił szkołę mając 17 lat, by pracować w rodzinnym interesie eksportowym w Bayonne. Doświadczył tam spowodowanych restrykcjami handlowymi złych konsekwencji protekcjonizmu, obserwując wszystkie zamykane składy towarowe, obniżającą się populację i zwiększanie się obszarów biedy i bezrobocia.

W wieku 25 lat, po śmierci dziadka, odziedziczył posiadłość rodzinną w Mugron, co pozwoliło mu przez kolejne dwadzieścia lat prowadzić życie wysoko urodzonego gospodarza. Bastiat zatrudniał ludzi do dbania o rodzinne gospodarstwo, aby móc się skoncentrować na własnych zainteresowaniach intelektualnych. Był zachłannym czytelnikiem i chętnie debatował z przyjaciółmi praktycznie nad wszystkimi rodzajami lektur. Najbliższym jego przyjacielem był sąsiad, Felix Coudroy. "Couldroy i Bastiat wydeptali swój szlak przez gigantyczną liczbę książek filozoficznych, historycznych, politycznych, religijnych, podróżniczych, biograficznych, poetyckich, książek o ekonomii politycznej itd.. To dzięki tym rozmowom rozwinęły się idee Bastiata, a jego myśli dojrzały."

Coudroy był z początku zwolennikiem Rousseau i socjalistą jak większość z nich obecnie i wtedy. Bastiat, który zawsze mówił, że woli konwersację między dwojgiem ludzi niż przemawianie do tysięcy, przekonał Coudroya do klasycznego liberalizmu.

Pierwszy opublikowany artykuł Bastiata pojawił się w kwietniu 1834 roku. Był odpowiedzią na petycję kupców z Bordeaux, Le Havre, i Lyons z prośbą o likwidację taryf celnych na produkty rolne, lecz za utrzymaniem ich na dobra przemysłowe. Bastiat chwalił kupców za ich stanowisko w kwestii produktów rolniczych, lecz potępił ich hipokryzję w dążeniu do uzyskania specjalnej ochrony dla siebie. "Domagacie się przywilejów dla nielicznych," pisał, podczas gdy "ja domagam się wolności dla wszystkich." Po czym wyjaśnił, dlaczego wszystkie cła powinny być całkowicie zniesione.

Bastiat kontynuował własną argumentację na rzecz wolności ekonomicznej pisząc drugi esej przeciw wszelkim krajowym podatkom na wino, zatytułowany "The Tax and the Vine" oraz trzeci esej sprzeciwiający się wszystkim podatkom ziemskim i wszelkim formom restrykcji handlowych. Wtedy, wiosną 1844, Bastiat wysłał do najbardziej prestiżowego czasopisma ekonomicznego we Francji, Journal des Economistes, niezamówiony rękopis o skutkach francuskich i brytyjskich taryf celnych. Redaktorzy opublikowali artykuł, "The Influence of English and French Tariffs", w październiku 1844. Spośród wszystkich, które ukazały się we Francji (czy nawet w Europie), stał się bez wątpienia najbardziej przekonywającym argumentem na rzecz wolnego handlu i wolności ekonomicznej w ogóle.

W artykule tym Bastiat po raz pierwszy ukazał mistrzowską znajomość wiedzy ekonomistów stworzonej w tradycji preaustriackiej, a sam swoją osobą zademonstrował jak błyskotliwie potrafi przedstawiać i porządkować ekonomiczne idee. Natychmiast zyskał ogólnokrajową i międzynarodową sławę i, jako współobrońca wolnego handlu, zaczął przyjaźnić się z Richardem Cobdenem, liderem Brytyjskiej Ligi Corn-Laws (prawa regulujące handel w Wielkiej Brytanii, zniesione w 1846), której udało się znieść wszelkie ograniczenia na handel w Wielkiej Brytanii do 1850 roku. Bastiat zorganizował podobną organizację we Francji – Francuskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, które odegrało znaczącą rolę w likwidacji większości barier handlowych w 1860 roku. Bastiat miał szczególnie duży wpływ na ludzi jako redaktor gazety Stowarzyszenia Wolnego Handlu, Le Libre-Exchange.

Po dwudziestu latach intensywnych przygotowań intelektualnych, Bastiat zaczął dosłownie zalewać papier artykułami, które wkrótce uformowały jego pierwszą książkę, Economic Sophisms (Sofizmaty ekonomiczne), która dotychczas pozostaje prawdopodobnie najlepszą obroną wolnego handlu dostępną w piśmie. Krótko potem pisze następną książkę, Economic Harmonies (Ekonomiczna harmonia), a jego artykuły przedrukowywane są w gazetach i czasopismach w całej Francji. W 1846 zostaje wybrany na członka Francuskiej Akademii Nauk, a jego prace natychmiast tłumaczy się na język angielski, hiszpański, włoski, szwedzki i niemiecki. Stowarzyszenia wolnego handlu zaczynają wkrótce kiełkować w Belgii, Włoszech, Szwecji, Prusach i na terenach ówczesnego Związku Niemieckiego. Wszystkie bazują na Francuskim Stowarzyszeniu Wolnego Handlu Bastiata.

Idee szkoły austriackiej u Bastiata

Gdy Bastiat kształtował idee ekonomiczne we Francji, Karol Marks pisał Kapitał (Das Kapital), a socjalistyczne pojęcie "walki klas," oznaczające, że kapitaliści osiągają zyski zawsze kosztem pracowników, zdobywało popularność. Economic Harmonies Bastiata wyjaśniało, dlaczego prawdziwe jest twierdzenie przeciwne, według którego interesy ludzkości są w gruncie rzeczy harmonijne, jeśli mogą być kultywowane w wolnym społeczeństwie, gdzie ramy działania rządu to odpór stawiany złodziejom, mordercom i grupom specjalnych interesów, szukających sposobów użycia państwa jako instrumentu rabowania współmieszkańców.

Teoria kapitału

Bastiat przyczynił się do rozwoju austriackiej teorii kapitału dzięki mistrzowskiemu wyjaśnieniu jak akumulacja kapitału skutkuje wzbogacaniem się robotników dzięki zwiększaniu marginalnej produktywności pracy i w konsekwencji płac. Rezultatem akumulacji kapitału, pisał Bastiat, byłyby tańsze i lepsze dobra konsumenckie, które również podniosłyby płace realne. Wyjaśnił także, jak zmniejsza się stopa procentowa kapitału gdy rośnie jego obfitość.

Tym samym zarobki kapitalistów i pracowników są naprawdę harmonijne, a rządowe interwencje w rynki kapitałowe pauperyzują zarówno pracowników, jak i właścicieli kapitału. Bastiat wyjaśnił również, dlaczego na wolnym rynku nikt nie może akumulować kapitału, jeśli nie używa go w interesie innych, np. konsumentów. Kapitału zawsze używa się by zaspokoić pragnienia ludzi, którzy nie są jego właścicielami. Wyróżniając się mocno spośród większości swoich poprzedników, Bastiat wierzył, że "ekonomię trzeba obserwować koniecznie z perspektywy konsumenta. Wszystkie zjawiska ekonomiczne osądzać należy na podstawie korzyści i strat dla konsumenta." Ludwig von Mises podniósł ponownie tę kwestię w Ludzkim działaniu, gdy zwrócił uwagę, iż tylko wydaję się, że bankierzy "kontrolują" alokację kapitału swymi codziennymi decyzjami, bo tak naprawdę konsumenci są "kapitanami" ekonomicznego statku, ponieważ branże dobrze prosperują, jeśli zaspokajają ich priorytety.

Koszt subiektywny

Największym wkładem Bastiata w rozwój teorii wartości subiektywnej jest jego rygorystyczne zastosowanie teorii w swoim eseju "Co widoczne, a co niewidoczne." W tym eseju Bastiat, konsekwentnie skupiając się na ukrytych kosztach rządowej alokacji zasobów, zniszczył proto-keynesistowskie przekonanie, że wydatki rządowe mogą utworzyć miejsca pracy i dobrobyt. W pierwszym wydaniu "Ekonomii w jednej lekcji" Henry Hazlitt (Economics in One Lesson) napisał "mój największy dług, jeśli chodzi o rodzaj kośćca egzemplifikacji, na którym opiera się obecne rozumowanie, to esej Frederica Bastiata, "Co widoczne, a co niewidoczne". Dzisiejsze prace, de facto, mogą być uznawane za modernizację, rozszerzenie i generalizację podejścia, które znajdujemy w książeczce Bastiata.

Nauka ludzkiego działania

Bastiat opisywał ekonomię jako intelektualną wyprawę. Jego sposób jest praktycznie identyczny ze współczesnym opisem nauki o ludzkim działaniu, prakseologii. Bastiat napisał w swoich "Harmoniach ekonomicznych" o tym, "dlaczego podmiotem ekonomii politycznej jest CZŁOWIEK, który jest wyposażony w umiejętność porównywania, osądzania, wyboru i działania. Ta zdolność do pracy dla siebie nawzajem, do przenoszenia starań i wymiany usług w czasie i przestrzeni jest dokładnie tym, co konstytuuje Naukę Ekonomiczną."

Podobnie jak współcześni mu Austriacy Bastiat widział ekonomię jako "teorię wymiany", gdzie potrzeby uczestników rynku "nie mogą być wyważone i wymierzone. Wymiana jest niezbędna dla wyznaczenia wartości." Tym samym dla Bastiata, jak i Austriaków z jego czasów, wartość jest subiektywna i jedyna metoda poznania, w jaki sposób ludzie wartościują, to realizowanie się ich preferencji w wymianach rynkowych. Tak więc dobrowolna wymiana jest zawsze wzajemnie korzystna. Była to ważna teoretyczna innowacja w historii teorii ekonomicznej, gdyż wielu brytyjskich ekonomistów uległo "błędowi fizykalności," mylnemu poglądowi stanowiącemu, że wartość jest determinowana jedynie przez produkcję fizycznych przedmiotów.

Zrozumienie, że wartość jest kreowana przez dobrowolną wymianę, wskazywał Murray Rothbard, "doprowadziła Bastiata i szkołę francuską do podkreślania sposobów, w jaki wolny rynek prowadzi do gładkiej i harmonijnej organizacji gospodarki." Wiek później, w swojej miażdżącej krytyce nowoczesnej gospodarki państwa opiekuńczego Rothbard rozwinął o wiele szerzej teorię subiektywności wymiany Bastiata.

Inny rothbardiański motyw w pracy Bastiata (lub motyw Bastiata u Rothbarda) wiąże się z wynajmem ziemi. W czasach Bastiata socjaliści argumentowali, że nikt nie ma prawa do pobierania opłat od wynajmu ziemi, ponieważ to nie obecni właściciele stworzyli ląd, ale Bóg. Odpowiedzią Bastiata było, że pobieranie czynszu jest uprawnione, ponieważ posiadacze ziemscy oczyszczali ziemię, osuszali ją i przystosowywali do uprawy. Jeśli wszystkie te inwestycje się skapitalizuje, wyjaśniał Bastiat, wtedy jasne staje się, że w rzeczy samej posiadacze ziemscy nie otrzymują niezwykłego dochodu, lecz zapewniają istnienie wartościowej społecznie usługi. Murray Rothbard później pełniej rozwinął tę ideę w jego obronie "gospodarzenia" jako właściwej metody ustanawiania praw własności.Pokaż innym ten wpis:

pobierz jako PDF

Komentuj z Facebookiem

ZOBACZ PODOBNE ARTYKUŁY:

POLECAM:

Obudź w sobie olbrzyma
Odrodzenie Feniksa
Myśl i bogać się
Pokaż na co cie stać

Rozmiar tekstu: A A A
Wyślij emaila
Sekret
kapitalizm
Hipnotyczny marketing
Asertywność NLP Cele Sukces


Dziennik Internautów (DI) - internet w życiu i biznesie
Wprost
Wprost i Kultura
Ludzie
Blogbox
Webhosting.pl. Portal technologii internetowych
Pitbul
ototrend
Portal Zwierciadło - weź oddech | Portal Zwierciadlo
Polska Agencja Prasowa
Webinside.pl: tworzenie stron WWW, kurs HTML, PHP, Flash
Gover
InfoTuba