Rozwój osobisty? A po co?

Rozwój osobisty? A po co?

Początkowe pytanie zasadnicze – „czy warto w ogóle się zainteresować rozwojem samego siebie” zmigrowało w pytanie...

Mateusz Machaj: Czy kapitalizm jest odpowiedzialny za kryzys?

Czy kapitalizm jest odpowiedzialny za kryzys?

O kłopotach amerykańskiej gospodarki rozpisują się nie tylko ekonomiści i analitycy finansowi.

Formuła Sukcesu - 3 proste kroki do każdego celu

Formuła Sukcesu - 3 proste kroki do każdego celu

Ilu ludzi, tyle definicji sukcesu. Dla każdego będzie oznaczać to całkiem coś innego.

10 umysłowych trików, które musisz znać

10 umysłowych trików, które musisz znać

Umysł zna wiele sztuczek, o których pewnie jeszcze nie słyszałeś. Będziesz zaskoczony jak łatwo i przyjemnie (...) Więcej »

Nowe artykuły w serwisie poświęcone rozwojowi osobistemu i ekonomii

Jak kształtuje się sposób myślenia?

Jak kształtuje się sposób myślenia?

Wszyscy ludzie są różni i każdy z nas jest – chciałoby się rzec – genetycznym unikatem. Charakteryzuje Cię pewna grupa cech, których nikt inny nigdy wcześniej (...) Więcej »

Jak odnaleźć swoją pasję

Jak odnaleźć swoją pasję

Często z prośbą o pomoc piszą do mnie osoby, które chciałyby robić w życiu coś, co zawsze ich będzie pasjonować. Chciałyby pracować wiedząc, że to jest (...) Więcej »

Sekret, czyli Prawo Przyciągania

Sekret, czyli Prawo Przyciągania

Od jakiegoś czasu sporo hałasu w mediach robi film „The Secret". DVD i książki związane z ‘The Secret' są na liście bestsellerów amazon.com. W naszym rodzimym (...) Więcej »

Polityka personalna i strategiczne zarządzanie potencjałem społecznym

Polityka personalna i strategiczne ...

Funkcja personalna, podobnie jak marketingowa, finansowa, produkcyjna itd., jest jedną z funkcji przedsiębiorstwa. Zajmuje się (...) Więcej »

Jesteś tutaj: Start » Zarządzanie zasobami ludzkimi - Artykuły » Pracownicy jako zasób organizacji

Pracownicy jako zasób organizacji

29 styczeń 2011 | Tekst jest fragmentem książki autorstwa Józef Penc, Kreatywne Kierowanie. Organizacja i Kierownik Jutra, Rozwiązywanie Problemów Kadrowych, Zachowania w Organizacji, Trudne sytuacje w kierowaniu, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 2000

Ranga zasobów pracy w organizacji

Każda organizacja pojmowana jako system społeczno-techniczny, uporządkowany strukturalnie i zdolny do wykonania określonej funkcji transformacyjnej oraz nastawiony na realizację określonego celu, chcąc wzrastać i rozwijać się w otoczeniu swego działania, musi być właściwie prowadzona ku wytyczonym celom. Musi działać zgodnie z opracowaną strategią określającą drogi i środki pozwalające jej zrealizować sformułowaną misję, unikać rozmaitych zagrożeń i wykorzystywać okazje dla osiągnięcia korzyści materialnych i budowy swego wizerunku jako partnera solidnego, wrażliwego na sprawy zewnętrzne i odpowiedzialnego społecznie.

foto by: stuckincustoms

Musi działać zgodnie z opracowaną strategią określającą drogi i środki pozwalające jej zrealizować sformułowaną misję, unikać rozmaitych zagrożeń i wykorzystywać okazje dla osiągnięcia korzyści materialnych i budowy swego wizerunku jako partnera solidnego, wrażliwego na sprawy zewnętrzne i odpowiedzialnego społecznie. Jest to ważne szczególnie dzisiaj wobec tworzenia się europejskiego modelu zarządzania, w którym oprócz kryteriów ekonomicznych eksponuje się znaczenie humanistycznych wartości i poczucia społecznej odpowiedzialności.

Aby organizacja mogła respektować te wymagania i stawać się podmiotem rynkowym służącym swemu otoczeniu musi więc być zarządzana sprawnie i skutecznie. Musi umieć robić to, co zaplanuje i we właściwy sposób. Osiągać wyniki współmierne do nakładów pracy, materiałów, informacji, czasu itp., zużytych na ich realizację, a nawet robić lepiej to, co już robi dobrze.

Musi umieć wybierać do realizacji to, co najlepiej służy dzisiaj i służyć będzie w przyszłości jej i odbiorcom jej produktów, a także "grupom interesu"(stakeholders – interesariusze), tj. tym wszystkim, którzy mają swój interes w działaniu firmy i są w stanie wywrzeć na nią efektywną presję (np. dostawcy, odbiorcy, konkurenci, lokalne władze, banki, związki konsumenckie, akcjonariusze itp.). Musi więc wybierać właściwe rzeczy do zrobienia.

Jeśli nie potrafi spełnić tego warunku, to nawet największe starania kierownictwa, najlepsze metody pracy i duże zaangażowanie pracowników w sprawy produkcji i marketingu nie przyniosą jej sukcesu.

Oczywiście najważniejsza jest skuteczność działania. Stąd też głównym problemem każdej firmy jest „jak znaleźć właściwy przedmiot działania i w jaki sposób koncentrować na nim zasoby i wysiłki”. Problem ten należy rozwiązywać przez budowanie prognoz rynku i zarządzanie marketingowe.

Właśnie sprawne działanie koncentruje się dzisiaj na tworzeniu systemowych warunków kreowania (pozyskiwania i doboru) i wykorzystywania zasobów ludzkich, pełnego spożytkowania ich wiedzy, umiejętności i twórczej energii.

Przyszłość organizacji wiąże się więc z wydatną poprawą gospodarowania zasobami ludzkimi. "Tworzenie przyszłości, rozwój społeczeństw i organizacji - zauważa Michel Crozier - to przede wszystkim transformacja ludzi, którzy się na nie składają, a więc mówiąc precyzyjniej - transformacja stosunków, jakie między nimi zachodzą, oraz systemowych reguł gier, zasad wymiany i zwyczajów, umożliwiających im przeżycie i poprawę warunków bytu"5

Uważa się, i nie bez racji, że przyszłe organizacje będą tworzone wokół zasobów wiedzy i umiejętności, będą dążyć do pełnego wykorzystania różnorodnych zdolności i umiejętności ludzkich, aby stać się społecznościami twórczymi, uczącymi się i gotowymi uczyć inne społeczności.

Oznacza to nowe podejście do zasobów ludzkich w organizacji, stosowanie nowych zasad gospodarowania nimi. Tymi zasadami są7:

 • produktywność organizacji zaczynającą się od jej pracowników, którzy wiedzą czego się od nich oczekuje, jeśli chodzi o wykonywanie zadań i współpracę z tym związaną.
 • Praca poszczególnych jednostek, która jest w znacznym stopniu uzależniona od ich niepowtarzalnej percepcji, potencjału i osobowości.
 • Praca danej jednostki, która jest również odbiciem jej osobistych potrzeb, postaw, wartości. Korzystne jest stworzenie warunków sprzyjających wyzwoleniu potencjału wszystkich osób.
 • Produktywne stosunki indywidualne z poszczególnymi pracownikami tworzące elementy skutecznych stosunków menedżera z organizacją jako całością.

W wieku informatyki najcenniejsza staje się wiedza zgromadzona w głowach pracowników, a kapitał finansowy traci na znaczeniu na rzecz kapitału ludzkiego, na rynku zaś będą dominować przedsiębiorstwa o wysokim stopniu zintelektualizowania.

O wartości firmy nie będzie decydował majątek rzeczowy, lecz jej potencjał intelektualny. Pracownicy będą więc dla niego najważniejsi, a efektywne kierowanie nimi podstawą sukcesu.

Stąd też nowocześnie zarządzane przedsiębiorstwa starają się inwestować w zasoby ludzkie, dobierać właściwych pracowników, pobudzać ich do dobrej pracy i stałego podnoszenia kwalifikacji oraz sprzyjać tworzeniu się zespołów, przywiązanych do przedsiębiorstwa, poczuwających się do odpowiedzialności za jego stan i rozwój.

"Inwestowanie w rozwój ludzi, ich świadomość, kształcenie i doświadczenie - pisze M. Crozier - powinno zajmować coraz ważniejsze miejsce w porównaniu z inwestowaniem w sferę materialną, która dla procesów strukturalizacji będzie mieć znaczenie uboczne, najlepsza racjonalność opiera się na zrozumieniu, docenianiu i dobrym wykorzystaniu ludzi, którzy konkurują między sobą w dążeniu do jej uzyskania."

Racjonalne gospodarowanie zasobami pracy

Rosnąca ranga zasobów ludzkich powoduje, że w każdej organizacji na plan pierwszy wysuwa się racjonalne nimi gospodarowanie, wykorzystywanie potencjału ich wiedzy i kwalifikacji, lojalności i motywacji oraz łamanie barier, które utrudniają to wykorzystanie dla celów efektywnościowych danej organizacji.

Gospodarowanie to obejmuje:

 1. określenie potrzeb w dziedzinie zatrudnienia (planowanie);
 2. przeprowadzenie rekrutacji (dobór i kwalifikacja);
 3. organizacje wprowadzania nowych pracowników w przedsiębiorstwie;
 4. przenoszenie pracowników na inne stanowiska, odpowiednio do potrzeb przedsiębiorstwa i wykazanych uzdolnień i możliwości;
 5. stwarzanie warunków stałego podnoszenia kwalifikacji, tak by każdy pracownik miał szansę dojścia do wykonywania pracy najbardziej odpowiadającej jego możliwościom i zainteresowaniom (szkolenie i doskonalenie);
 6. wyszukiwanie ludzi wyróżniających się i sterowanie ich rozwojem;
 7. motywowanie przez stwarzanie właściwych stosunków między kierownictwem i pracownikami, informowanie ich o stanie i zamierzeniach przedsiębiorstwa, płace, wyróżnienia, nagrody i kary;
 8. postępowanie z pracownikami odchodzącymi ze względu na osiągnięcie granicy wieku lub w następstwie chorób i nieszczęśliwych wypadków.

Zachowanie się ludzi w organizacji zależy zawsze od wielu złożonych czynników wewnętrznych i zewnętrznych, wzajemnie uwarunkowanych i będących w dynamicznej interakcji. Czynniki wewnętrzne to głównie wiedza (wykształcenie), umiejętności, spełniana rola, charakter, temperament, czynniki wolicjonalne i inne składające się na architekturę osobowości.Pokaż innym ten wpis:

pobierz jako PDF

Komentuj z Facebookiem


Rozmiar tekstu: A A A
Wyślij emaila
Sekret
kapitalizm
Hipnotyczny marketing
Asertywność NLP Cele Sukces


Dziennik Internautów (DI) - internet w życiu i biznesie
Wprost
Wprost i Kultura
Ludzie
Blogbox
Webhosting.pl. Portal technologii internetowych
Pitbul
ototrend
Portal Zwierciadło - weź oddech | Portal Zwierciadlo
Polska Agencja Prasowa
Webinside.pl: tworzenie stron WWW, kurs HTML, PHP, Flash
Gover
InfoTuba