Rozwój osobisty? A po co?

Rozwój osobisty? A po co?

Początkowe pytanie zasadnicze – „czy warto w ogóle się zainteresować rozwojem samego siebie” zmigrowało w pytanie...

Mateusz Machaj: Czy kapitalizm jest odpowiedzialny za kryzys?

Czy kapitalizm jest odpowiedzialny za kryzys?

O kłopotach amerykańskiej gospodarki rozpisują się nie tylko ekonomiści i analitycy finansowi.

Formuła Sukcesu - 3 proste kroki do każdego celu

Formuła Sukcesu - 3 proste kroki do każdego celu

Ilu ludzi, tyle definicji sukcesu. Dla każdego będzie oznaczać to całkiem coś innego.

10 umysłowych trików, które musisz znać

10 umysłowych trików, które musisz znać

Umysł zna wiele sztuczek, o których pewnie jeszcze nie słyszałeś. Będziesz zaskoczony jak łatwo i przyjemnie (...) Więcej »

Nowe artykuły w serwisie poświęcone rozwojowi osobistemu i ekonomii

Jak kształtuje się sposób myślenia?

Jak kształtuje się sposób myślenia?

Wszyscy ludzie są różni i każdy z nas jest – chciałoby się rzec – genetycznym unikatem. Charakteryzuje Cię pewna grupa cech, których nikt inny nigdy wcześniej (...) Więcej »

Jak odnaleźć swoją pasję

Jak odnaleźć swoją pasję

Często z prośbą o pomoc piszą do mnie osoby, które chciałyby robić w życiu coś, co zawsze ich będzie pasjonować. Chciałyby pracować wiedząc, że to jest (...) Więcej »

Sekret, czyli Prawo Przyciągania

Sekret, czyli Prawo Przyciągania

Od jakiegoś czasu sporo hałasu w mediach robi film „The Secret". DVD i książki związane z ‘The Secret' są na liście bestsellerów amazon.com. W naszym rodzimym (...) Więcej »

Polityka personalna i strategiczne zarządzanie potencjałem społecznym

Polityka personalna i strategiczne ...

Funkcja personalna, podobnie jak marketingowa, finansowa, produkcyjna itd., jest jedną z funkcji przedsiębiorstwa. Zajmuje się (...) Więcej »

Jesteś tutaj: Start » Zarządzanie zasobami ludzkimi - Artykuły » Pracownicy jako zasób organizacji (II)

Pracownicy jako zasób organizacji (II)

29 styczeń 2011 | Tekst jest fragmentem książki autorstwa Józef Penc, Kreatywne Kierowanie. Organizacja i Kierownik Jutra, Rozwiązywanie Problemów Kadrowych, Zachowania w Organizacji, Trudne sytuacje w kierowaniu, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 2000

Można wyróżnić trzy bardzo osobiste cechy, które są szczególnie ważne przy określaniu, jak dana osoba może radzić sobie z rozmaitymi problemami i sytuacjami życia i pracy:

- Percepcja: odnosi się to do tego, w jaki sposób dana osoba postrzega świat, jakie wyciąga z niego wartości dla siebie, segreguje to, co jest "złe", a co "dobre"; jaką czerpie i przyswaja wiedzę; jak postrzega siebie i innych; jaki buduje model zachowawczy dla siebie; co chce w życiu osiągnąć i w jaki sposób.

- Potencjał: zawiera uzdolnienia do wykonywania danej czynności przy odpowiednim przygotowaniu i możliwości działania.

- Osobowość: stanowi względnie twardą strukturę cech psychicznych i fizycznych decydującą o specyficznych formach zachowania się i przystosowania do określonych warunków otoczenia. Ona też steruje procesami intelektualnymi, reakcjami emocjonalnymi i zachowaniami w sposób ukierunkowany i zorganizowany.

W pracy zawodowej najważniejsze zachowania determinowane są przez następujące grupy cech osobowościowych:

 • cechy określające kierunek działania i wybór celów, tj. przez sferę potrzeb jednostki i sferę uznawanych oraz realizowanych przez nią wartości;
 • cechy określające poziom i sprawność działania, tj. przez zdolność (ich typ i poziom) oraz inteligencję;
 • cechy określające tempo, szybkość, siłę i trwałość reakcji jednostki na bodźce płynące z otoczenia, czyli przez jej temperament;
 • cechy określające zgodność działań jednostki z obowiązującymi standardami moralnymi i społecznymi, czyli przez jej charakter.

Pierwsza grupa cech określa motywację działania. Jest to zespół czynników natury społecznej lub fizjologicznej, uruchamiający i organizujący zachowanie się człowieka skierowane na osiągniecie określonego celu. Występuje też tutaj aspekt poznawczy, który wyznacza sens ludzkiego działania.

Druga grupa cech określa zdolność i inteligencję jednostki. Obie te właściwości ludzkiego umysłu są trudne do jednoznacznego określenia. Najczęściej przez zdolności rozumie się pewną liczbę dyspozycji poznawczych człowieka, takich jak: rozumienie słów, płynność słowa, operowanie liczbami, operowanie przestrzenne, pamięć, spostrzeganie, rozumowanie. Przez inteligencję natomiast rozumie się pewien system operacji poznawczych porządkujących działanie człowieka, tj. zdolność do przystosowania się do zmiennych warunków i różnorodnych zadań życiowych.

Trzecia grupa cech charakteryzuje temperament człowieka. Jest on wyznacznikiem dynamiki osobowości i określa siłę oraz szybkość reakcji (dynamiczna strona działalności psychicznej człowieka). Temperament jest cechą wrodzoną o niewielkich możliwościach modyfikacyjnych.

Czwarta grupa cech określa charakter człowieka. Jest to zespół cech osobowościowych, poprzez które wyraża się stosunek człowieka do otaczającego go świata, a zwłaszcza do innych ludzi.

Praca pozbawiona samosterowności negatywnie wpływa na osobowość pracownika, jego zachowanie w pracy i w czasie od niej wolnym, skłania go do wyboru zajęć nie wymagających zaangażowania intelektualnego, pozbawia kreatywności. Badania wykazują, że sytuacja pracy zawsze silniej wpływa na osobowość pracownika niż osobowość na pracę. Dlatego też dobre zachowanie człowieka w pracy wymaga, aby miał on w niej możliwość przejawiania własnej inicjatywy, intelektu i niezależnej oceny - możliwość kierowania własną pracą.

Ważnym czynnikiem wpływającym na zachowanie pracownika jest działanie tzw. efektu Pigmaliona. Zjawisko to oznacza, że ludzie stają się tacy, jak się zachowują (jak są traktowani) i są oceniani nie według tego kim naprawdę są, lecz według spełnianej roli. Jeżeli są pozbawieni samodzielności oraz inicjatywy własnej i muszą działać w sposób przyjęty przez przełożonego, a często spełniać wobec niego rolę służalczą, wytracają poczucie samodzielności i zdolności kreatywne. Większość bowiem umiejętności ginie, jeśli się ich nie używa.

Dla procesu kierowania ludźmi oznacza to, że zachowanie podwładnych i rozwój ich kariery jest w znacznym stopniu zdeterminowany oczekiwaniami kierownika i sposobem w jaki są oni przez niego traktowani. Oznacza to też, że na rozwój potencjału kwalifikacji swoich podwładnych przełożony ma tym większy wpływ, im bardziej jest dla nich przywódcą.

Ludzie w organizacji nie tylko przyjmują role, ale również je tworzą w procesach interakcji z innymi osobami.

Analizując zachowanie się pracowników w organizacji trzeba także brać pod uwagę zachowanie się w grupach. Są one odmienne od tych, kiedy są sami. W grupie obowiązują tzw. normy grupowe, których poszczególni pracownicy muszą przestrzegać, a będą to czynić tym dokładniej, im większa jest jej zwartość, która oznacza stopień, w jakim członkowie są wzajemnie ze sobą związani i w jakim odczuwają motywację do pozostania w grupie.

Grupy są nieodłączną formą organizacji każdej firmy. Wywierają wpływ na postawy i zachowania ludzi, którzy także poprzez własną postawę i zachowania mają wpływ na grupę. W grupach formalnych jest to o wiele bardziej kontrolowane, są one stworzone i zobowiązane celowo do wykonania określonych zadań. Grupy nieformalne zawsze powstają tam, gdzie ludzie stale kontaktują się i współdziałają ze sobą. Są one niekontrolowane ze strony prawnej, a jedynie tylko przez członków tych grup.

Grupy nieformalne pełnią cztery główne funkcje:

 • Utrwalają wspólne wartości społeczne i kulturalne.
 • Zapewniają społeczne zadowolenie, pozycję i bezpieczeństwo. Grupy te zaspokajają ludzkie potrzeby przyjaźni i wsparcia.
 • Ułatwiają porozumienie się członków między sobą.
 • Pomagają w rozwiązywaniu problemów.

Mimo poważnych zalet grupa taka posiada również aspekty negatywne:

 • Możliwe są u członków grupy zachowania fałszywe i nieszczere.
 • Konformizm.
 • Konflikt mogący powstać jako sprzeczność z celami przedsiębiorstwa lub potrzebami kierownictwa.
 • Plotki.
 • Opór wobec zmian.

Gospodarowanie zasobami pracy powinno być stale doskonalone.

Zachowanie się człowieka w organizacji

Zachowanie się ludzi w organizacji jest zawsze kształtowane przez wiele czynników tak wewnętrznych jak i zewnętrznych, które jako układ oddziałują na człowieka.

Zachowanie to może być w dużym stopniu sprawą indywidualną, jednakże podlega ono pewnym regułom potwierdzonym przez praktykę. Reguły te formułuje się następująco:

1. Aktywność człowieka jest przede wszystkim celowa, człowiek jest bowiem istotą poszukującą sensu. Aktywność ta jest regulowana przez świadome cele i intencje. One też ukierunkowują jego działanie i w pewnym stopniu także redukują wydatkowanie energii. Aktywność ta posiada trzy różne, choć nierozłączne aspekty, trzy formy działania: reaktywność, prewencyjność i kreatywność. Reaktywność jest najbardziej elementarną formą podmiotowego działania. Jest ono wywoływane przez aktualne oddziaływanie bodźców mocnych (np. odruch bezwarunkowy).

W działaniach ludzi przeważają naturalne działania prewencyjne polegające na przeciwdziałaniu, oddalaniu, oddzielaniu od siebie granicy zagrożenia.

Przeciwdziałanie nie musi być wcale domeną ludzkiej aktywności, którą kierują cele, do których ludzie czy organizacje dążą. W działaniu może i powinna być taka aktywność, która stara się odpowiedzieć na pytania: jak żyć i jak żyć lepiej, pełniej i mądrzej, jak realizować swoje marzenia. Wynika to, jak się wydaje, z potrzeby samodoskonalenia się człowieka.

2. Naturalną potrzebą człowieka jest dobra praca i jej doskonalenie, a zarazem siebie. „Charakterystyczną cechą człowieka – stwierdza Hans Seyle – nie jest jego mądrość, lecz jego niestrudzona chęć pracy nad udoskonaleniem swojego środowiska i samego siebie”.

W teorii zachowania człowieka znana jest dualistyczna koncepcja Douglasa McGregora, w świetle której istnieją dwa zbiory założeń co do tego zachowania. Koncepcja ta znana jest jako teoria X i Y.Pokaż innym ten wpis:

pobierz jako PDF

Komentuj z Facebookiem


Rozmiar tekstu: A A A
Wyślij emaila
Sekret
kapitalizm
Hipnotyczny marketing
Asertywność NLP Cele Sukces


Dziennik Internautów (DI) - internet w życiu i biznesie
Wprost
Wprost i Kultura
Ludzie
Blogbox
Webhosting.pl. Portal technologii internetowych
Pitbul
ototrend
Portal Zwierciadło - weź oddech | Portal Zwierciadlo
Polska Agencja Prasowa
Webinside.pl: tworzenie stron WWW, kurs HTML, PHP, Flash
Gover
InfoTuba