Rozwój osobisty? A po co?

Rozwój osobisty? A po co?

Początkowe pytanie zasadnicze – „czy warto w ogóle się zainteresować rozwojem samego siebie” zmigrowało w pytanie...

Mateusz Machaj: Czy kapitalizm jest odpowiedzialny za kryzys?

Czy kapitalizm jest odpowiedzialny za kryzys?

O kłopotach amerykańskiej gospodarki rozpisują się nie tylko ekonomiści i analitycy finansowi.

Formuła Sukcesu - 3 proste kroki do każdego celu

Formuła Sukcesu - 3 proste kroki do każdego celu

Ilu ludzi, tyle definicji sukcesu. Dla każdego będzie oznaczać to całkiem coś innego.

10 umysłowych trików, które musisz znać

10 umysłowych trików, które musisz znać

Umysł zna wiele sztuczek, o których pewnie jeszcze nie słyszałeś. Będziesz zaskoczony jak łatwo i przyjemnie (...) Więcej »

Nowe artykuły w serwisie poświęcone rozwojowi osobistemu i ekonomii

Jak kształtuje się sposób myślenia?

Jak kształtuje się sposób myślenia?

Wszyscy ludzie są różni i każdy z nas jest – chciałoby się rzec – genetycznym unikatem. Charakteryzuje Cię pewna grupa cech, których nikt inny nigdy wcześniej (...) Więcej »

Jak odnaleźć swoją pasję

Jak odnaleźć swoją pasję

Często z prośbą o pomoc piszą do mnie osoby, które chciałyby robić w życiu coś, co zawsze ich będzie pasjonować. Chciałyby pracować wiedząc, że to jest (...) Więcej »

Sekret, czyli Prawo Przyciągania

Sekret, czyli Prawo Przyciągania

Od jakiegoś czasu sporo hałasu w mediach robi film „The Secret". DVD i książki związane z ‘The Secret' są na liście bestsellerów amazon.com. W naszym rodzimym (...) Więcej »

Polityka personalna i strategiczne zarządzanie potencjałem społecznym

Polityka personalna i strategiczne ...

Funkcja personalna, podobnie jak marketingowa, finansowa, produkcyjna itd., jest jedną z funkcji przedsiębiorstwa. Zajmuje się (...) Więcej »

Jesteś tutaj: Start » Teoria organizacji i zarządzania - Artykuły » Na czym polega zarządzanie?

Na czym polega zarządzanie?

Drukuj | 26 luty 2011 | Tekst jest fragmentem książki pod redakcję Andrzej K. Koźmiński, Włodzimierz Piotrowski Zarządzanie Teoria i Praktyka, Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Przypadek: Dzień Prezesa

[...] W rozmowie pojawił się akcent osobisty - padło pytanie: jak to się dzieje, że Sęk od tak dawna zarządza „Automatyką”? Zaskoczyło ono prezesa. Odpowiedział, że wkrótce po „dość przypadkowym” wyborze na stanowisko dyrektora naczelnego jesienią 1989 r. (awans z zastępcy kierownika działu konstrukcyjnego), zrozumiał, że pewnych elementów zarządzania (finansów, księgowości, marketingu, strategii) można i trzeba się nauczyć. Studia inżynierskie nie dają bowiem żadnych podstaw do sprawnego funkcjonowania na wysokich szczeblach kierowniczych. Rozpoczął więc czterosemestrowe studia podyplomowe typu MBA. Posiadł dzięki nim wiele konkretnych umiejętności (takich jak np. badanie rynku, analiza bilansu, budżetowanie, analiza strategiczna, wartościowanie pracy, negocjacje), które „na gorąco” wykorzystywał w firmie, rozwiązując kolejne, wynikające ze zmian sytuacji, problemy. Strategia restrukturyzacji „Automatyki”, którą określił przygotowując pracę dyplomową, od razu została wdrożona.

Zdaniem Sęka, ogromnie ważne były też intensywne kontakty z promotorem pracy, doktorem Robertem Rządcą, które nauczyły go jak współpracować z konsultantami i doradcami. Doradcy, wbrew uproszczonym opiniom, nie mogą być „protezą mózgu” zleceniodawcy ani też samotnymi projektantami jedynie słusznych rozwiązań, które później będą musieli wdrożyć inni. Doradcy wskazywać powinni kilka możliwych kierunków działania, metody i kryteria oceny spodziewanych konsekwencji przyjęcia każdego z nich, metodologię przygotowania i wdrożenia projektu, zbierania i oceny danych. Projekt jako taki musi być jednak przygotowany własnymi siłami przedsiębiorstwa, przez tych, którzy będą go wdrażali i tych, którzy na własnej skórze odczuwać będą skutki jego realizacji. Takie podejście zastosował Sęk we współpracy z duńską firmą konsultingową, która dzięki finansowaniu Banku Światowego w 1993 roku przygotowywała projekt nowej struktury organizacyjnej firmy. To właśnie w wyniku jej prac stworzono trzy odrębne centra zysku odpowiedzialne za trzy rodzaje produktów, które firma oferuje: systemy, części i podzespoły oraz kompletację dostaw i serwisu.

Jako drugi klucz swego osobistego sukcesu wymienił ekipę najbliższych współpracowników, którą stworzył. Skromnie zwrócił uwagę na mylne wyobrażenie o absolutnie dominującej roli głównego szefa i wskazał, że o wszystkim decyduje zespół naczelnego kierownictwa harmonijnie współpracujący dla dobra firmy. Istotny jest poziom i profil kwalifikacji osób wchodzących w skład tej ekipy.

[...] Do firmy jechał w doskonałym nastroju. Już jednak otwierając drzwi sekretariatu ... wyczuł, że coś jest nie w porządku, jego sekretarka miała wyraźnie „spłoszoną” minę, a za drzwi dochodziły złe, podniesione głosy. (...)

Sęk ostro osadził swoich współpracowników: „Krzyczeć tu nie będziecie, jak się ktoś nie potrafi opanować, niech składa rezygnację”. Zrobiło się cicho. Sęk nie rzucał słów na wiatr. Nie dalej jak w zeszłym miesiącu wyrzucił z pracy, za awanturę z klientem, kierownika działu sprzedaży części zamiennych i podzespołów.

Przez następne dwie godziny i już w rzeczowej atmosferze omawiano przyczyny zagrożenia ... Po pierwsze, uruchomiono pewne doraźne działania zaradcze ...

Kiedy około 11:00 odprawa się skończyła, Brodzki został w gabinecie szefa. „Mam dla ciebie złą wiadomość” - powiedział. „Dzwonili dziś do mnie z K. Przegraliśmy przetarg na automatykę w elektrowni”... Pójdziemy na zakład ... Od wielu lat prezes codziennie, jeśli był w firmie, spędzał przynajmniej godzinę w halach fabrycznych ... Po powrocie do gabinetu odbył kilka rozmów telefonicznych. Najważniejsza ... Już po 16:00 do gabinetu wszedł ... Zostało około 30 minut na spóźnione dziś przejrzenie korespondencji i podpisanie kilku pism ...

Na Czym Polega Zarządzanie?

Henryk Sęk niewątpliwie zajmuje się zarządzaniem swoją firmą. Zastanówmy się, jaki jest ogólniejszy sens opisanych powyżej działań, które na pierwszy rzut oka mogą sprawiać wrażenie chaosu i przypadkowości.

Zarządzanie jest więc swego rodzaju „wędrówką przez chaos”, konstruowaniem rzeczywistości z dostępnych zarządzającemu elementów: pomysłów, ludzi i relacji między nimi, instytucji formalno-prawnych, środków materialnych (maszyn, urządzeń, budynków, materiałów, wyrobów gotowych itp.) i pieniężnych, a także praw do dysponowania nimi. Cały dzień pracy Sęka i jego współpracowników to właśnie ciągłe tworzenie i modyfikowanie takich konstrukcji.

Jest rzeczą bezsporną, że najbardziej ogólnym celem wszelkich organizacji jest przetrwanie i rozwój [Koźmiński, Obłój, 1989, s. 23]. Dążenie do przetrwania i rozwoju dotyczy nie tylko całych organizacji, ale i poszczególnych ich części (pionów, działów, wydziałów, służb), a zwłaszcza ich organów kierowniczych, które w naturalny sposób dążą do utrzymania ciągłości swych funkcji. Potoczne określenie „trzymanie się stołka”..., opisuje bardzo realne zjawisko znajdujące pełne uzasadnienie zarówno w prawach psychiki ludzkiej, jak i funkcjonowania organizacji.

Istotą zarządzania jest więc panowanie nad różnorodnością i przekształcanie potencjalnego konfliktu we współpracę. Współpraca, która zmierza do zapewnienia organizacji przetrwania i rozwoju, dotyczy nie tylko jej wnętrza, ale także i partnerów znajdujących się na zewnątrz. (...)

Najważniejszymi zewnętrznymi partnerami firmy są jej klienci, dostawcy, finansiści oraz administracja różnych szczebli. (...)

Przedsiębiorstwem zarządza więc ekipa, zespół, drużyna, której przewodzi naczelny szef. Na czym polega jego rola? Dla jej wyjaśnienia można odwołać się do analogii piłkarskiej. Otóż naczelny szef organizacji łączy role menedżera, selekcjonera, trenera i kapitana zespołu. Ustala więc strategię zespołu, wybiera w miarę możliwości przeciwników oraz czas i miejsce rozgrywek, dobiera skład zespołu, dba o maksymalne podniesienie jego umiejętności, a także sam występuje na boisku prowadząc zespół do ataku. Jest jego główną gwiazdą i symbolem. Z pewnością jednak sam nie wygra żadnego meczu

Sprawą otwartą pozostaje skład zespołu zarządzającego. Czy można ograniczyć do „naczelnego kierownictwa” grono najbliższych współpracowników szefa? Wydaje się, że we współczesnych przedsiębiorstwach i innych organizacjach grono to staje się coraz szersze i liczniejsze. Szybkie, elastyczne i adekwatne reakcje na zmieniające się sytuacje konkurencyjne wymagają, by ważne decyzje podejmowane były na stosunkowo niskich szczeblach. (...)

Szefowie ponoszą więc odpowiedzialność za poziom poinformowania, umiejętności i zaangażowania swoich pracowników. Odpowiedzialność ta jest tym większa, że szeregowi pracownicy muszą coraz częściej podejmować ważne dla firmy decyzje. Podstawowe decyzje „zarządcze” wiążą się z:

- ustaleniem długofalowych celów strategicznych i sposobów ich realizacji, czyli strategii;

- planowaniem, czyli określaniem sekwencji przyszłych działań oraz środków niezbędnych do ich zrealizowania;

- ustalaniem zakresu, przedmiotu i metod kontroli, czyli sprawdzania zgodności rzeczywiście realizowanych działań i ich wyników z przyjętymi założeniami;

- decydowaniem o przebiegu procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych;

- organizowaniem, czyli grupowaniem zasobów materialnych i ludzkich oraz ustalaniem relacji między nimi;

- kierowaniem zachowaniami ludzkimi, czyli wyborem sposobów oddziaływania na uczestników organizacji;

- kształtowaniem potencjału społecznego organizacji, czyli wyborem kierunków i sposobów świadomego tworzenia ilościowych i jakościowych charakterystyk grupy społecznej z osób zatrudnionych w organizacji i współpracujących z nią;

- specyficznymi decyzjami, które wymusza umiędzynarodowienie i globalizacja procesów zarządzania (zagadnieniom tym poświęcamy kolejne rozdziały).

ZOBACZ PODOBNE ARTYKUŁY:


Pokaż innym ten wpis:

pobierz jako PDF

Komentuj z Facebookiem


Rozmiar tekstu: A A A
Wyślij emaila
Sekret
kapitalizm
Hipnotyczny marketing
Asertywność NLP Cele Sukces


Dziennik Internautów (DI) - internet w życiu i biznesie
Wprost
Wprost i Kultura
Ludzie
Blogbox
Webhosting.pl. Portal technologii internetowych
Pitbul
ototrend
Portal Zwierciadło - weź oddech | Portal Zwierciadlo
Polska Agencja Prasowa
Webinside.pl: tworzenie stron WWW, kurs HTML, PHP, Flash
Gover
InfoTuba