Rozwój osobisty? A po co?

Rozwój osobisty? A po co?

Początkowe pytanie zasadnicze – „czy warto w ogóle się zainteresować rozwojem samego siebie” zmigrowało w pytanie...

Mateusz Machaj: Czy kapitalizm jest odpowiedzialny za kryzys?

Czy kapitalizm jest odpowiedzialny za kryzys?

O kłopotach amerykańskiej gospodarki rozpisują się nie tylko ekonomiści i analitycy finansowi.

Formuła Sukcesu - 3 proste kroki do każdego celu

Formuła Sukcesu - 3 proste kroki do każdego celu

Ilu ludzi, tyle definicji sukcesu. Dla każdego będzie oznaczać to całkiem coś innego.

10 umysłowych trików, które musisz znać

10 umysłowych trików, które musisz znać

Umysł zna wiele sztuczek, o których pewnie jeszcze nie słyszałeś. Będziesz zaskoczony jak łatwo i przyjemnie (...) Więcej »

Nowe artykuły w serwisie poświęcone rozwojowi osobistemu i ekonomii

Jak kształtuje się sposób myślenia?

Jak kształtuje się sposób myślenia?

Wszyscy ludzie są różni i każdy z nas jest – chciałoby się rzec – genetycznym unikatem. Charakteryzuje Cię pewna grupa cech, których nikt inny nigdy wcześniej (...) Więcej »

Jak odnaleźć swoją pasję

Jak odnaleźć swoją pasję

Często z prośbą o pomoc piszą do mnie osoby, które chciałyby robić w życiu coś, co zawsze ich będzie pasjonować. Chciałyby pracować wiedząc, że to jest (...) Więcej »

Sekret, czyli Prawo Przyciągania

Sekret, czyli Prawo Przyciągania

Od jakiegoś czasu sporo hałasu w mediach robi film „The Secret". DVD i książki związane z ‘The Secret' są na liście bestsellerów amazon.com. W naszym rodzimym (...) Więcej »

Polityka personalna i strategiczne zarządzanie potencjałem społecznym

Polityka personalna i strategiczne ...

Funkcja personalna, podobnie jak marketingowa, finansowa, produkcyjna itd., jest jedną z funkcji przedsiębiorstwa. Zajmuje się (...) Więcej »

Jesteś tutaj: Start » Historia myśli ekonomicznej - Artykuły » Fizjokratyzm

Fizjokratyzm

07 luty 2011 | Opracowanie własne na podstawie Wikipedii, www.bryk.pl oraz www.nbportal.pl

Rozwój tej myśli ekonomicznej przypada na połowę XVIII wieku. François Quesnay jest uważany za twórcę tego prądu, natomiast wcześniej zasłyną jako autor wydanej w 1700 roku "Tablicy ekonomicznej". Był on także lekarzem nadwornym jednej z faworyt króla Francji. Z punktu widzenia angielskiej gospodarki, rozwój francuskiego kapitalizmu, a co za tym idzie wolnego rynku, jest mocno zacofany. Gdy Anglia weszła już w tryby wolno-towarowej produkcji, Francja w tym czasie zmagała się z ustrojem feudalistycznym i powoli zaszczepiała stosunki kapitalistyczne w swoim państwie.

François Quesnay

(1694-1774)

Właściciele posiadanych majątków woleli lokować swój kapitał w własnościach ziemskich, uważali je za bardziej dochodowy i bezpieczny niż inne przedsięwzięcia. Natomiast na wsiach rozwijały się wielkie gospodarstwa z innowacyjnymi rozwiązaniami produkcyjnymi, zatrudniające robotników najemnych.

François Quesnay napisał "Maksymy ogólne ekonomicznego rządzenia krajem rolniczym" oraz wydał "Tablicę ekonomiczną" ("Tableau économique"), stanowiące podstawę fizjokratyzmu. Zmierzał do gospodarczej przebudowy monarchii i do rekonstrukcji ustroju feudalnego. Podstawowym dobrem produkcyjnym była ziemia, a rolnictwo to siła w rozwoju społeczeństwa. Porządkiem natury była: własność, wolność, poszanowanie pracy. Podstawowe miejsce w teorii fizjokratów ma koncepcja pracy produkcyjnej i produktu dodatkowego. Uważali oni, że produkcyjną pracą (tj. tworzącą nową wartość) jest jedynie praca w rolnictwie, bo tam powstaje tzw. produkt dodatkowy, czyli nadwyżka wytworzonej wartości ponad koszty produkcji.

Produkcyjne są jednak tylko gospodarstwa nowoczesne typu kapitalistycznego, bo nastawione na rynek - stosują nowe metody produkcji. Hasła fizjokratyzmu były związane z ideą porządku naturalnego. Fizjokraci akcentowali znaczenie pracy i rolnictwa jako jedynych źródeł bogactwa.

Tablica ekonomiczna François Quesnay

Tablica ekonomiczna zapoczątkowała w myśli ekonomicznej nowy rozdział – badanie procesów reprodukcji i cyrkulacji produktu społecznego. Śladami Quesnaya będą podążać w przyszłości Marks, tworząc teorię reprodukcji kapitału i Leontief, rozwijając teorię przepływów międzygałęziowych. Schemat krwiobiegu okazał się płodną analogią do rozpatrzenia krążenia dóbr, usług i dochodów pieniężnych w trójklasowym społeczeństwie, wywołując wśród reformatorów zachwyt nad logiką powiązań i możliwością wyciągnięcia wniosków dla polityki gospodarczej. Sam Quesnay w kolejnych wydaniach Tablicy ekonomicznej doskonalił schemat wykresu, czyniąc go bardziej przejrzystym do interpretacji.

Tablica ekonomiczna stanowi teoretyczny spis zasad głoszonych przez fizjokratów. Uczniowie Quesnay sądzili, iż poglądy, jakie prezentował ich nauczyciel, przekazane w tej formie, zaliczane są do filozofii społecznej, która obejmuje działalność ekonomiczną, polityczną oraz moralno-prawną, którą prezentowali w tej epoce. Wychodzili z założenia, że jeżeli system który, jest zgodny z wartościami przez nich propagowanymi oraz przynosi pożądane efekty, wymaga w tym wypadku jedynie popularyzacji za pomocą oświaty państwowej. Do zasług tych ludzi można dopisać, rozwój oświaty oraz rozpropagowanie szkolnictwa na terenie kraju.

Schemat reprodukcji produktu społecznego oraz cyrkulacji towarów i pieniądza ujęto w pięciu kolejnych aktach. Przyjmijmy więc, że stan wyjściowy odpowiada sytuacji po żniwach i że roczny produkt brutto obejmuje produkty żywnościowe i surowce. Ogólna wartość produktu wynosi 5 mld liwrów, z czego na żywność przypada 4 mld, a na surowce – 1 mld. Klasa właścicieli ma w swej dyspozycji zasób pieniężny w wysokości 2 mld liwrów, uzyskany z tytułu renty dzierżawnej od klasy produkcyjnej.

Akt pierwszy jest cyrkulacją między właścicielami a farmerami. Pierwsi kupują u farmerów żywność za 1 mld liwrów – produkty przepływają do właścicieli, pieniądze - do farmerów. Akt drugi odpowiada transakcji między właścicielami a klasą jałową, np. rzemieślnikami. Towary płyną do właścicieli, a 1 mld liwrów do rzemieślników. Akt trzeci odpowiada cyrkulacji między klasą jałową a farmerami. Pierwsi kupują u farmerów żywność za otrzymany poprzednio 1 mld liwrów, drudzy mają już 2 mld dochodu, uwzględniając przy tym uzyskany z aktu pierwszego. Następuje akt czwarty, w którym farmerzy kupują u klasy jałowej potrzebne narzędzia za 1 mld liwrów. Akt piąty dotyczy transakcji zakupu surowców u farmerów przez klasę jałową za sumę 1 mld liwrów. Proces reprodukcji prostej jest zakończony, stan początkowy i końcowy jest taki sam i można powtórzyć wszystkie akty cyrkulacji produktów i pieniądza.

System fizjokratów opiera się na trzech zasadniczych koncepcjach:

  1. Porządku naturalnego – l’ordre naturel
  2. Dochodu czystego – le produit net
  3. Obiegu dóbr – teoria rozdziału dochodu społecznego.

1. Porządek naturalny

Jest to antyteza ustroju sztucznego, stworzonego przez człowieka, a więc ustroju opartego na umowie społecznej. Nie można natomiast uważać tego porządku naturalnego za przeciwstawienie cywilizacji, zdaniem bowiem fizjokratów ludzie, przechodząc z pierwotnego stanu natury do stanu cywilizacji nie tracą niczego, a zyskują wiele. Nie można też istoty tegoż porządku naturalnego upatrywać w kierowaniu przez społeczeństwo ludzkie prawami przyrodzonymi, identycznymi z prawami fizyki i przyrody. Ostatecznie tym porządkiem naturalnym jest porządek ustanowiony przez Boga ku szczęściu ludzi. Porządek ten jest tak oczywisty, że każdy człowiek myślący musi go intuicyjnie poznać. Stąd też ustrój społeczny, oparty o porządek naturalny, jest wynikiem nie przymusu, lecz spontanicznej dobrowolnej działalności jednostek, żyjących w społeczeństwie. Podstawami tego ustroju są wolność i własność, ponieważ są to oczywiste potrzeby natury ludzkiej. Działanie na tej podstawie daje jednostce maksimum korzyści. A ponieważ społeczeństwo jest sumą jednostek to maksymalizowana jest w ten sposób korzyść społeczna. W koncepcji fizjokratów hasło laisser-faire’yzmu stało się podstawowym żądaniem. Teoria fizjokratyczna jest jednak czysto normatywna – nie stwierdza jak jest lecz jak być powinno, fizjokraci nie stworzyli więc naukowego systemu ekonomiki.

2. Dochód czysty

Podstawowym zagadnieniem ekonomicznym jest dochód społeczny. Ujmując dochód rzeczowo, tzn. jako sumę dóbr, odrzucają fizjokraci zasłonę monetarną, poczytana przez merkantylistów za bogactwo. Badając jednak dochód czysty jako sumę dóbr, zaniedbują fizjokraci ujęcie wartościowe tej sumy, stąd pomijają w swych rozważaniach zagadnienie wartości, pojmując ja jako pożyteczność, jako przymiot dobra, niezależny od indywidualnego osądu człowieka. Jest ona wielkością bezwzględną, niezmienną. Techniczne ujęcie dochodu czystego prowadzi do uznania wyłącznej produkcyjności ziemi. Jedynie bowiem ziemia i gospodarowanie na niej stwarzają nowe dobra, tzn. dają dochód czysty, wszelkie zaś inne zajęcia przetwarzają tylko te dobra, nie wytwarzając niczego nowego, a więc są nieprodukcyjne. Nieprodukcyjne są więc handel i przemysł. Handel, będąc przesunięciem w czasie tych samych dóbr, nie tworzy nowych przedmiotów, może natomiast przynosić zysk, który łączy się zawsze z odpowiednią ofiarą z drugiej strony. Przemysł zmienia jedynie formę i materię przedmiotów już wytworzonych. Praca ludzi zatrudnionych w handlu czy przemyśle opłaca jedynie koszty produkcji (materiałów i utrzymania pracowników). Tego rodzaju koncepcja, choć absurdalna w owych czasach kryła się za przeżywającym się merkantylizmem. Był to powrót do pierwotnej kultury, dla której ziemia była jedynym materialnym dobrem dającym wszelkie potrzebne surowce i materiały.

ZOBACZ PODOBNE ARTYKUŁY:


Pokaż innym ten wpis:

pobierz jako PDF

Komentuj z Facebookiem


Rozmiar tekstu: A A A
Wyślij emaila
Sekret
kapitalizm
Hipnotyczny marketing
Asertywność NLP Cele Sukces


Dziennik Internautów (DI) - internet w życiu i biznesie
Wprost
Wprost i Kultura
Ludzie
Blogbox
Webhosting.pl. Portal technologii internetowych
Pitbul
ototrend
Portal Zwierciadło - weź oddech | Portal Zwierciadlo
Polska Agencja Prasowa
Webinside.pl: tworzenie stron WWW, kurs HTML, PHP, Flash
Gover
InfoTuba