Rozwój osobisty? A po co?

Rozwój osobisty? A po co?

Początkowe pytanie zasadnicze – „czy warto w ogóle się zainteresować rozwojem samego siebie” zmigrowało w pytanie...

Mateusz Machaj: Czy kapitalizm jest odpowiedzialny za kryzys?

Czy kapitalizm jest odpowiedzialny za kryzys?

O kłopotach amerykańskiej gospodarki rozpisują się nie tylko ekonomiści i analitycy finansowi.

Formuła Sukcesu - 3 proste kroki do każdego celu

Formuła Sukcesu - 3 proste kroki do każdego celu

Ilu ludzi, tyle definicji sukcesu. Dla każdego będzie oznaczać to całkiem coś innego.

10 umysłowych trików, które musisz znać

10 umysłowych trików, które musisz znać

Umysł zna wiele sztuczek, o których pewnie jeszcze nie słyszałeś. Będziesz zaskoczony jak łatwo i przyjemnie (...) Więcej »

Nowe artykuły w serwisie poświęcone rozwojowi osobistemu i ekonomii

Jak kształtuje się sposób myślenia?

Jak kształtuje się sposób myślenia?

Wszyscy ludzie są różni i każdy z nas jest – chciałoby się rzec – genetycznym unikatem. Charakteryzuje Cię pewna grupa cech, których nikt inny nigdy wcześniej (...) Więcej »

Jak odnaleźć swoją pasję

Jak odnaleźć swoją pasję

Często z prośbą o pomoc piszą do mnie osoby, które chciałyby robić w życiu coś, co zawsze ich będzie pasjonować. Chciałyby pracować wiedząc, że to jest (...) Więcej »

Sekret, czyli Prawo Przyciągania

Sekret, czyli Prawo Przyciągania

Od jakiegoś czasu sporo hałasu w mediach robi film „The Secret". DVD i książki związane z ‘The Secret' są na liście bestsellerów amazon.com. W naszym rodzimym (...) Więcej »

Polityka personalna i strategiczne zarządzanie potencjałem społecznym

Polityka personalna i strategiczne ...

Funkcja personalna, podobnie jak marketingowa, finansowa, produkcyjna itd., jest jedną z funkcji przedsiębiorstwa. Zajmuje się (...) Więcej »

Jesteś tutaj: Start » Historia myśli ekonomicznej - Artykuły » Co stanowi najważniejszą kwestię historii myśli ekonomicznej

Co stanowi najważniejszą kwestię historii myśli ekonomicznej (II)

07 luty 2011 | Opracowanie własne na podstawie Wikipedii oraz www.bryk.pl

Sposoby przedstawiania historii myśli ekonomicznej:

a) ujęcie problemowe – jest znacznie trudniejsze. Wymaga bowiem uszeregowania i podzielenia na pewne grupy tematyczne samego kręgu zagadnień wchodzących w zakres historii ekonomii. Wymaga to wykazania, kiedy i w jakim stopniu poszczególni ekonomiści mieli swój wkład w rozwiązania określonego problemu, jaka jest jego interpretacja, łącznie ze współczesnym stanem wiedzy na dany temat. Można się więc zastanawiać nad kwestią efektywności własności prywatnej, można prowadzić dyskusję nad kwestią własności dóbr, jak się kształtuje cena dóbr.

b) ujęcie osobowe – jest znacznie prostsze, bardziej przystępne dla słuchaczy, którzy po raz pierwszy poznają historię ekonomii. Polega na prezentacji myśli ekonomicznej w nawiązaniu do teorii tych ekonomistów, tych myślicieli, którzy w największym stopniu przyczynili się do rozwoju ekonomii. Poznajemy różne koncepcje, różne poglądy, obserwujemy wzajemne przenikanie, ścieranie się tych koncepcji. Obserwujemy wpływ, jaki miały te koncepcje na opinię publiczną, poznajemy okoliczności, w których one powstały. Ten sposób prezentacji zawiera również pewną interpretację głównych osiągnięć teoretycznych najznakomitszych przedstawicieli ekonomii. Osiągnięć tych w kilku przypadkach nie sposób jest przecenić.

Mówi się, że ten kto włada umysłem człowieka, sprawuje zazwyczaj władzę znacznie większą od władzy jaką daje miecz i berło. Ekonomiści rządzą właśnie nie tyle gospodarką, systemem gospodarczym, ile umysłami i ideami. Koncepcje i teorie ekonomistów wywierały i nadal wywierają czasem większy wpływ na historię ludzkości, niż działania wielu polityków, mężów stanu. Nierzadko miały one większą moc czynienia dobra lub też zła, niż dekrety władców, ustawy parlamentów. Ekonomiści kolejnych pokoleń kształtowali świat. Ich myśli w dużo większym stopniu niż myśli wielkich filozofów wywierały, i nadal wywierają wpływ na nasze codzienne życie. Wielcy ekonomiści po prostu wstrząsali światem, a ich błędy nierzadko prowadziły do wielkich katastrof.

Geneza nauki historii myśli ekonomicznej

Zagadnieniami ekonomicznymi zajmowano się już w antyku. Pierwsze wzmianki jakie pojawiły się w historii datuje się na 4 tysiąc lecie p.n.e., poprzez średniowiecze oraz w okresie odrodzenia i reformacji. Wiemy, że - systematycznie - mechanizmami działania gospodarki interesowali się greccy filozofowie i pisarze. Jeden z nich, historyk Ksenofont napisał nawet dzieło pod tytułem Oikonomikos, czyli Gospodarz (stąd pochodzi słowo "ekonomista"). Dzieło Ksenofonta jest przede wszystkim podręcznikiem zarządzania gospodarstwem domowym lub państwem - miastem (w tym wypadku Atenami). Zawiera, oprócz praktycznych porad dotyczących dysponowania majątkiem, garść przemyśleń ekonomicznych. Już na samym początku Ksenofont wkłada w usta swojego mistrza, Sokratesa, stwierdzenie, że zarządzanie własnością wymaga wiedzy, podobnie jak medycyna, kowalstwo czy stolarstwo. Czyli zarządzanie jest rzemiosłem.

Tematykę ekonomiczną podjął też Arystoteles w Etyce Nikomachejskiej. Wyjaśniał fenomen handlu, jako procesu, w którym ludzie wzajemnie zaspokajają swoje potrzeby. Podobnie jak Ksenofont doradzaj, w jaki sposób prawidłowo zarządzać domem i, w dziele pod tytułem Polityka, państwem. Był zwolennikiem własności prywatnej i przeciwnikiem oprocentowanych pożyczek. Jego przemyślenia wywarły duży wpływ na późniejsze poglądy ekonomiczne Ojców Kościoła i muzułmanów.

Instytut Misesa - Ekonomia i Szkoła Austriacka

Trzeba jednak przyznać, że gospodarka nie leżała w centrum zainteresowania greckich filozofów. Grecy nie rozwinęli spójnej teorii ekonomii. Stosowali ją za to w praktyce. Znali pewne formy ubezpieczeń i operacji kredytowych, byli doskonałymi handlowcami. Jeszcze bardziej praktyczni byli Rzymianie. Od samego początku byli ludem rolniczym, toteż większość dzieł dotyczących szeroko rozumianych dziedzin ekonomicznych, które napisali rzymscy autorzy traktowało o zarządzaniu majątkiem ziemskim. W tym miejscu trzeba wymienić takich autorów jak Katon Starszy (ok. 234-149 p.n.e.), autor dzieła O gospodarstwie wiejskim, Warron (116-27 p.n.e.), autor Zasad nauki o rolnictwie i Columella (24 - 79 n.e.), twórca O rzeczach wiejskich.

Po upadku Rzymu nastał chaos, podczas którego podupadła nie tylko gospodarka, ale i nauka ekonomii. Na szczęście w XI wieku Europa się odradza. Tematykę ekonomiczną poruszali wtedy głównie teologowie, z pośród których najważniejszym był niewątpliwe Tomasz z Akwinu. Zajmował się teorią własności prywatnej i wspólnej, którą dziś nazwalibyśmy publiczną. Podobnie jak Arystoteles potępiał pożyczanie na procent, czyli lichwę.

Powszechną praktyką, zarówno w Cesarstwie Rzymskim jak i w późniejszych królestwach i księstwach średniowiecza i renesansu było tak zwane psucie pieniądza. Pieniądz w tych czasach to przede wszystkich monety ze szlachetnych metali - złota i srebra. Prawo do bicia monety mieli tylko władcy, niekiedy go jednak nadużywali, produkując monety o mniejszej zawartości kruszcu niż powinni. Pozwalało im to uzyskiwać dodatkowe dochody. Dość długo nie dostrzegano negatywnych skutków tego rodzaju praktyk. Zmieniło się to dzięki Oresmiusowi, biskupowi Lisieux (ok. 1320 - 1382) i jego kontynuatorowi, znanemu nam skądinąd Mikołajowi Kopernikowi. Obaj w swoich badaniach ekonomicznych koncentrowali się na zagadnieniach związanych z pieniędzmi, obaj przeciwstawiali się jego psuciu i wskazywali negatywne konsekwencje tego procederu. Możemy ich uznać za prekursorów monetaryzmu.

Podczas trwania średniowiecza dokonywano także przemyśleń ekonomicznych, lecz jak dowiadujemy się z przekładów historycznych, nauka ta powiązana była z innymi dziedzinami takimi jak filozofia, prawo czy polityka. Tego typu stosunek do tej sprawy nie był dziełem przypadku. Jak wszyscy doskonale wiemy, w tamtych czasach silne oddziaływanie instytucji kościelnych oraz politycznych miało decydujący wpływ na życie gospodarcze danego państwa. Nie dziwi zatem fakt, że ówcześni pisarze interesowali się głównie zależnościami zachodzącymi pomiędzy jednostką, a władzą państwową oraz w wiekach średnich pomiędzy kościołem. Antyczna oraz średniowieczna myśl ekonomiczna miała tylko i wyłącznie postać etycznych rozważań, a nie jak obecnie naukowych dywagacji opartych na szczegółowym zanalizowaniu poszczególnych części składowych gospodarki. W starożytności kierowano się wyłącznie świeckimi ocenami, natomiast w wiekach średnich dochodziła do tych ocen analiza teologiczna. Szybki rozwój gospodarki w wieku XV oraz XVI, związany z odkryciami geograficznymi i podbojami kolonialnymi spowodował, iż pisarzy coraz bardziej intrygowały sprawy gospodarcze oraz motywy, które nimi kierowały.

Właśnie na przełomie tych wieków narodził się całkowicie nowy kierunek, jakim był merkantylizm. Głównym założeniem tego nurtu gospodarczego była przede wszystkim wymiana, opierająca się na założeniach praktycznych. Największą zasługą merkantylistów było uwolnienie zagadnień ekonomicznych spod rozważań moralno-etycznych. Myśl ekonomiczna powstała w XVIII wieku, a decydujący wpływ na rozwój tej myśli miał ruch fizjokratów założony we Francji. Szybkie zdobywanie zwolenników przyczyniło się do otwarcia szkoły fizjokratów, w której badano zależności ekonomiczne które występowały w gospodarce, oraz dostrzegano istnienie praw, które w sposób niezależny od człowieka działały w gospodarce. Szkoła ta została uznana za pierwszą, która zajmowała się ekonomią polityczną.

ZOBACZ PODOBNE ARTYKUŁY:


Pokaż innym ten wpis:

pobierz jako PDF

Komentuj z Facebookiem


Rozmiar tekstu: A A A
Wyślij emaila
Sekret
kapitalizm
Hipnotyczny marketing
Asertywność NLP Cele Sukces


Dziennik Internautów (DI) - internet w życiu i biznesie
Wprost
Wprost i Kultura
Ludzie
Blogbox
Webhosting.pl. Portal technologii internetowych
Pitbul
ototrend
Portal Zwierciadło - weź oddech | Portal Zwierciadlo
Polska Agencja Prasowa
Webinside.pl: tworzenie stron WWW, kurs HTML, PHP, Flash
Gover
InfoTuba